De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Den Herder Bedden op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Den Herder Bedden kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Den Herder Bedden is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Den Herder Bedden. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Herder Bedden. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op turkesteen.nl wordt door ons met zorg samengesteld en geplaatst. Het is mogelijk dat informatie die op de site wordt geplaatst onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Den Herder Bedden behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Den Herder Bedden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Vul hier uw zoekopdracht in